Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

  • Totalt eldningsförbud råder Den senaste tidens väderlek med lite nederbörd har gjort att markerna i kommunen...
  • Vi gör en översyn av hastigheterna - vad tycker du? Bengtsfors kommun har påbörjat en hastighetsöversyn i tätorterna med målet att s...
  • Årets byggprojekt Finns det någon byggnation som du tycker är särskilt värd att uppmärksamma? Tvek...
Evenemang