Bengtsfors centrum

Centrala Bengtsfors sett från öster. Foto: Marcus Reidevall

Förslag till detaljplan har varit utställt för samråd under perioden 20 april - 14 maj

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Bengtsfors centrum, med fler bostäder, mer handel och kontor, större utrymme för skola och vårdcentral och därtill hörande offentlig service. Vissa byggnader föreslås få bestämmelser om skydd för att bevara kulturhistoriska värden. För ökad tillgänglighet planeras en utbyggnad av gång- och cykelvägar. För att utveckla Centralparksområdet och knyta samman centrum med sjön Lelång föreslås en ny gångväg och en ny byggrätt vid vattnet.

Förslaget till detaljplan var utställt för samråd under perioden 20 april - 14 maj. Nu arbetar vi med att sammanställa och besvara de yttranden som inkommit i en samrådsredogörelse.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kungörelse om samråd.pdföppnas i nytt fönster 93.2 kB 2018-04-13 08.27
Plankarta Samrådshandling 2018-04-19.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2018-04-20 08.20
Planbeskrivning Samrådshandling 2018-04-19.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2018-04-20 08.27
Illustrationskarta Samrådshandling 2018-04-19.pdföppnas i nytt fönster 1002.4 kB 2018-04-20 08.28

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Geoteknisk undersökning för Nygård 2017-12-11.pdföppnas i nytt fönster 606.6 kB 2018-04-20 08.47
Geoteknisk undersökning i gästhamnen 2010-10-22.pdföppnas i nytt fönster 43.9 kB 2018-04-20 08.47
Geotekniskt utlåtande för slänter 2016-08-16.pdföppnas i nytt fönster 6.1 MB 2018-04-20 08.47
Kulturhistoriskt underlag för detaljplan Bengtsfors centrum 2018.pdföppnas i nytt fönster 7.6 MB 2018-04-20 08.47
Trafikbullerutredning 2016-05-10.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-04-20 08.47
Trafikbullerutredning Komplettering 2017-11-10.pdföppnas i nytt fönster 636.6 kB 2018-04-20 08.47

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen.

Skicka dina synpunkter till samhallsbyggnad@bengtsfors.se eller till

Samhällsbyggnadsenheten
Box 14
666 21 Bengtsfors

Kontakt

Linnéa Larsson
Planhandläggare
0531-52 61 21
linnea.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Sidan publicerad av: Linnea Larsson