Intresserad av att bygga bostäder i Bäckefors?

Foto: Sofia Magnusson

Bäckefors är en anrik ort som på grund av sitt strategiska läge är knytpunkt för kollektivtrafiken i Dalsland. Planerna om att regionaltågen mellan Trollhättan-Halden ska stanna i Bäckefors, kan realiseras inom en femårsperiod!

I takt med ökad efterfrågan på bostäder söker vi en exploatör som vill bygga i Bäckefors. Fastigheten Vättungen 1:320 har ett mycket bra läge utmed Gamla Bruksgatan och det finns en byggrätt som möjliggör byggnation av såväl bostäder som handel på en tomtyta om cirka 2 000 kvadratmeter strax intill resecentrum.

Fastigheten är markerad med en röd linje, klicka på bilden för att göra den större.

Bengtsfors kommun bjuder härmed in exploatörer som tror på framtiden i Bäckefors att lämna en skriftlig intresseanmälan för tomten innehållande;

  • Förslag till byggnation
  • Illustration/enklare skiss
  • Köpeskilling
  • Tidplan
  • Referenser från tidigare byggprojekt

Som villkor för försäljningen gäller att byggnationen ska påbörjas inom två år från tecknandet av köpeavtal.

Bengtsfors kommun förbehåller sig fri prövningsrätt.

Intresseanmälan

Intresseanmälan märkt ”Vättungen 1:320” ska vara inlämnad till:

Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors

senast den 31 januari 2017.

Mer information

Detaljplan för Vättungen 1:320länk till annan webbplats

Vid frågor kontakta:

Anette Levin
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
anette.levin@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström