Medborgarlöfte för Bengtsfors kommun 2017 skrevs under

Under 2017 lovar polisen och Bengtsfors kommun att tillsammans agera för att öka tryggheten i Billingsfors och för att minska bostadsinbrotten i kommunen. Det skrev både Bengtsfors kommun och Polismyndigheten under på idag.

Situationen i dag

Efter att kommunen och polisen med olika metoder genomfört medborgardialog har framkommit att många boende i Billingsfors känner otrygghet. Upplevelsen stöds av det som framkommit i polisens medarbetardialog.
På samma sätt har framkommit att boende inom Bengtsfors kommun uttryckt oro över att utsättas för inbrott i bostad.

Det här ska vi göra

Öka tryggheten i Billingsfors, framför allt under kvällar och nätter

Polisen: Ökad ordningsövervakning, insatser i syfte att lagföra narkotikabrott, ökad samverkan med lokalsamhället, ökad närvaro av Mobila Poliskontoret (MPK).

Kommunen: Åtgärder i trygghetsskapande och brottsförebyggande syfte, exempelvis tekniska åtgärder (översyn av gatubelysning m.m.), ökad samverkan med lokalsamhället och fokus på integration av nyanlända.

Arbeta för färre bostadsinbrott genom ökad DNA-märkning i kommunen

Polisen och kommunen ska gemensamt sprida kunskap om märkmetoden ”Märk-DNA” i syfte att minska antalet bostadsinbrott och öka tryggheten.

Bengtsfors kommun har själva inlett märkning av utrustning med DNA och polisen kommer att skaffa utrustning för att kunna identifiera DNA-märkt gods.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

  1. Antalet boende i Billingsfors som uppger att de känner sig trygga ska
    öka.
  2. Antalet bostadsinbrott i kommunen ska minska.

Följ med i hur det går!

Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Så tas medborgarlöften fram

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de  som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2016
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson