• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunalt vatten och avlopp byggs ut vid Nästegårdsvägen i Gustavsfors

Kommunalt vatten och avlopp byggs ut vid Nästegårdsvägen i Gustavsfors

Bild

Karta med markering över det beslutade nya verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppstjänster i Gustavsfors.

Kommunen kommer bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området väster om Nästegårdsvägen i Gustavsfors och det är 12 fastigheter som berörs av utbyggnationen.

I april 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om att utvidga verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppstjänster i Gustavsfors. Beslutet överklagades och domen om avslag på överklagan kom i februari 2014. Arbete med information, markförhandling och projektering har genomförts. En upphandling av arbetet kan nu påbörjas och arbetet beräknas att genomföras under våren 2017.

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 4 500 000 kronor i investeringsmedel för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Gustavsfors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson