Projektanställd med fokus på besöksnäring

Crister Blüme

Crister Blüme, projektanställd centrum- och evenemangsutvecklare. Foto: Niklas Eriksson

Bengtsfors kommun vill göra tätorternas centrum mer attraktiva för besökare. Genom en projektanställning av en näringslivs- och tillväxtutvecklare, med fokus på besöksnäring, ska arbetet kring utveckling av kommunens centrum vad gäller miljöer och event intensifieras. En stor del av arbetet kommer att drivas i samarbete med kommunens näringsliv.

Målet med satsningen är att våra tätorter ska upplevas som attraktiva av både kommuninvånare och turister och att de evenemang som sker inom kommunen upplevs som lockande och har fler deltagare. Inom ramen för projektanställningen kommer Bengtsfors kommun att ta en aktiv del i att utveckla Unionsleden som är ett samarbete mellan Sverige-Norge inom ramen för Interreg.

Crister kommer, i sin roll som näringslivs- och tillväxtutvecklare, att fungera som mentor eller bollplank för turistföretagare i kommunen och vid behov driva nätverk med turistföretagare i kommunen. Han kommer också att fungera som evenemangsstöd för lokala föreningar, företag och organisationer.

Har du idéer och tankar kring centrumutveckling är du givetvis välkommen att höra av dig till Crister Blüme som är anställd på halvtid i projektet som pågår året ut.

Crister Blüme
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson