VA-plan antagen

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har antagit en VA-plan för Bengtsfors kommun. VA-planen är ett styrdokument för planering, projektering och prövning av vatten och avlopp och ska fungera som ett underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 

Bengtsfors kommun står liksom alla kommuner i Sverige inför stora utmaningar inom VA-försörjningen. Genom VA-planen tar Bengtsfors kommun ett viktigt steg mot att:

  • se till att kommuninvånarna har tillgång till bra dricksvatten.
  • reningen av spillvatten är säker och miljövänlig.
  • gamla och otäta ledningar byts ut
  • enskilda avloppsanläggningar har säker och miljövänlig rening.
  • kommunalt vatten och avlopp byggs ut till områden där det behövs.
  • se till att det finns en långsiktigt hållbar taxa som klarar nödvändiga investeringar.

För att kunna bedriva en ekonomiskt och ekologiskt hållbar vatten- och avloppsförsörjning inom de kommunala verksamhetsområdena, krävs stora investeringar under de närmaste 10-20 åren. Kommunen står inför viktiga beslut om hur den kommunala VA-verksamheten ska utvecklas framöver. Ledningsnäten har på många håll nått sin livslängd, vilket avspeglas i mängden läckor och ovidkommande vatten. Kraven utifrån miljö, hälsa och säkerhet kommer att öka, vilket kommer ställa nya krav på kommunala verksamheten såväl som på enskildas vatten- och avlopp.

I VA-planens redovisning av utvecklingen av den kommunala  VA-verksamheten beskrivs tre möjliga scenarier kring eventuella investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten. Före ställningstagande till de alternativ som redovisas krävs ytterligare utredningar och kostnadsberäkningar.

Läs VA-planen och bilagor här

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
VA-plan, bilaga 1 Områden i behov av förändrad VA-struktur.pdf 3.1 MB 2017-03-02 14.06
VA-plan, bilaga 2 Prioriteringsmodell.pdf 310.1 kB 2017-03-02 14.06
VA-plan, bilaga 3 Prioritering av utbyggnadsområden.pdf 347.7 kB 2017-03-02 14.06
VA-plan, bilaga 4 Handlingsplan VA-plan.pdf 120 kB 2017-03-02 14.06
VA-plan, bilaga 5 Ekonomisk konsekvensanalys.pdf 169.3 kB 2017-03-02 14.06
VA-plan.pdf 776 kB 2017-03-02 14.05
VA-policy.pdf 169.8 kB 2016-10-12 10.37
VA-översikt.pdf 734.5 kB 2017-03-02 14.05
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson