Ökad trygghet för äldre

Kommunstyrelsen vill att tryggheten för dig som är över 80 år ska öka. Man har därför tagit beslut om att införa ett team som kommer att göra hembesök hos alla över 80 år, som inte har någon insats från hemtjänsten i dagsläget.

Syftet med hembesöken är att sprida kunskap om socialtjänstens verksamhet och hur du som äldre ska gå tillväga om behov av hjälp uppstår samt informera om riskförebyggande åtgärder. Genom denna typ av uppsökande verksamhet får kommunen även en ökad kännedom om vilka personer som kan bli aktuella för olika typer av biståndsinsatser och vi kan förebygga akuta ärenden.

De som utför hembesöken är ett team bestående av biståndshandläggare, sjuksköterska samt arbets- eller fysioterapeut. Under besöket pratar vi tillsammans igenom hur det sociala innehållet i din vardag ser ut, ditt sociala nätverk, din hälsostatus, din boendestandard och hur din hemmiljö ser ut utifrån ett säkerhetsperspektiv. Efter cirka ett år ringer vi dig för ett uppföljande telefonsamtal. Du kommer också att få information om Bengtsfors kommuns äldreomsorg, kontaktuppgifter till oss samt information från Bengtsforshus och Myndigheten för skydd och beredskap.

Du som är över 80 år kommer att få ett brev med en föreslagen tid där vi besöker dig. Om du inte önskar något hembesök måste du själv avboka tiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström