En väg in med många vägar till arbete

Johanna Vik

Johanna Vik, handläggare på "En väg in". Foto: Sofia Magnusson

Konceptet ”En Väg In” underlättar för personer som står utanför arbetsmarknaden att få ett jobb
eller att börja plugga. Till en början riktades insatsen mot unga arbetslösa, men nu finns ”En Väg In” även för vuxna.

På Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors arbetar Johanna vik som ungdomshandläggare eller ”spindeln i nätet” för unga utan jobb. Hon berättar att när ungdomar skriver in sig på arbetsförmedlingen blir de mer eller mindre automatiskt inskrivna hos ”En Väg In”. ”En Väg In” ser till att ingen hamnar i kläm mellan olika myndigheter, det är samverkan som gäller.

Individanpassad plan

När den sökande kommer till Johanna har de ett första vägledningsmöte och utifrån den sökandes förutsättningar och mål utformas så småningom en individuell utvecklingsplan. I planen finns olika åtgärder som ska leda fram till individens mål, vilket kan vara; arbete, praktik, studier eller annat. Utvecklingsplanen talar också om vad som ska göras av individen själv och vad som ska göras av exempelvis Johanna. Deltagaren äger planen själv och fokus ligger
på de egna potentialerna i form erfarenheter och kompetenser och det som är positivt i deltagarnas bakgrund och situation.

Något för dig?

Just nu är ungefär 65 ungdomar inskrivna på ”En Väg In”. Om du är mellan 16-25 år och utan jobb är du välkommen att kontakta Johanna för att få mer information om ”En Väg In” kan vara ett alternativ för dig.

En väg in jobbar för att:
  • Motivera och skapa förändringar för ökad självkänsla och ökat självförtroende.
  • Fånga upp och hjälpa arbetslösa ungdomar i kommunen. Ingen ska falla mellan stolarna.
  • Ge ungdomar de verktyg som behövs – utbildning, praktik, anställningar och rådgivning.
  • Att alla deltagare ska komma till egen försörjning.

Kontakt

Felicia Magnusson
Ungdomshandläggare
0531-52 81 39
felicia.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 mars 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström