Etablering genom kultur- och fritidsaktiviteter

Foto: Sofia Magnusson

Av de statliga pengar kommunen får för att jobba med etablering av nya svenskar med uppehållstillstånd ska fem procent gå till kultur- och fritidsaktiviteter. Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

Under 2016 har satsningar gjorts på att köpa in olika typer av fritidsartiklar. Cyklar och skidor med mera har köpts in med ändamålet att ”prova-på”.

Utbildningar och andra arrangemang har också genomförts, några exempel är; simskola för muslimska kvinnor, föräldrautbildning, tjejgrupp, språkcaféer på biblioteket samt matlagning, utställningar och filmförevisningar. Fotboll och breakdance är ytterligare exempel på aktiviteter som varit uppskattade.

Föreningar aktiva i integrationsarbete

Under 2016 kunde föreningar i kommunen söka bidrag för insatser med syfte att åstadkomma integration. Totalt söktes 1 900 000 kronor. 600 000 kronor betalades ut till följande föreningar; Dals Långeds IK, Bengtsfors IF, Stigsökarna, Långeds Utvecklingsråd, Långevialliansen, Café Schuckert och Bengtsfors gymnastikklubb.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström