Trolig renovering av Strömbron under 2018

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Om kommunfullmäktige beslutar om finansiering kommer arbetet med att renovera Strömbron att starta strax efter påsk och beräknas vara klart under hösten 2017. Kommunfullmäktige kommer den 4 april att besluta om finanseringen av renoveringen. Renoveringen är delvis med i budgeten, men kommunfullmäktige har att ta ställning till ett tillägg till den befintliga budgeten.  Tillägget som behövs är 2,1 miljoner kronor och den totala kostnaden för renoveringen beräknas uppgå till 3,7 miljoner kronor. 

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet blivit så pass högt att räckena nu är för låga. Strömbronbehöver också renoveras rent allmänt för att den ska bevaras, men framförallt
för att de nuvarande räckena inte fungerar som de ska säkerhetsmässigt. Det kommer samtidigt bli ett estetiskt lyft för Strömbron, som har ett viktigt symbolvärde och är ett historiskt byggnadsverk som är väl värt att
bevara. Förrutom vissa åtgärder för att säkerställa brons skick och bärighet är det som kommer att synas för allmänheten ny ytbeläggning, nytt räcke och belysning. Anläggning & Betongteknik Konsult AB heter företaget som
vunnit upphandlingen och ska göra renoveringen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson