Ekagatan

Förslag till detaljplan har upprättats för Ekagatan, Bengtsfors i Bengtsfors kommun.

Planens syfte är att fastställa de riktlinjer för tillsyn och skötsel som finns för det sanerade området i och kring Eka Miljörum samt att skapa förutsättningar för flera olika typer av användning i de fastigheter som finns inom området.

Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 29 april till 20 maj 2015. De skriftliga synpunkter som inkom under samrådet och de ändringar av planförslaget detta har medfört är behandlade i en samrådsredogörelse, vilken finns tillgänglig som en granskningshandling.

Planområde

Planområdet är markerat med röd linje.

Granskning

Förslaget finns utställt för granskning under tiden 4-25 april 2017.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 25 april 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen. Skicka dina synpunkter till:

samhallsbyggnad@bengtsfors.se

eller

Bengtsfors kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 14
666 21 Bengtsfors

Dokument

Planhandlingar finns i listan nedan samt i kommunhusets entré under granskningsperioden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljerad riskbedömning.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-04-05 09.39
Kulturhistorisk bedömning, Carlssons möbelfabrik.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-04-05 09.39
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-04-05 09.39
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 632.1 kB 2017-04-05 09.39
Riktlinjer för tillsyn och skötsel av EKA-området.pdföppnas i nytt fönster 2.1 MB 2017-04-05 09.39
Risker och konsekvenser med påträffade föroreningar inom Möbelsnickaren 1.pdföppnas i nytt fönster 1.2 MB 2017-04-05 09.39
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 236.3 kB 2017-04-05 09.39
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström