Vättungen 1:399 med flera

Planområdet är markerat med blå linje. Klicka på bilden för att göra den större.

Förslag till detaljplan har upprättats för del av Vättungen 1:399 med flera, Peterson Packaging AB i Bengtsfors kommun.

Syftet med detaljplanen är att ge industrin möjlighet att utvecklas genom en utökad byggrätt. Peterson Packaging AB tillverkar förpackningar, till bland annat livsmedelsindustrin och planerar att certifiera verksamheten. Det kräver en ändrad logistikhantering inom fabriksområdet så att produktionen blir integrerad inomhus, både vad avser tillverkning och paketering som för personal.

Företaget har strax under 100 anställda på plats i Bäckefors och i ett vidare perspektiv syftar detaljplanen till att säkerställa befintlig verksamhet på orten.

Samråd

Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 november till 16 december 2016. De skriftliga synpunkter som inkom under samrådet och de ändringar av planförslaget detta har medfört är behandlade i en samrådsredogörelse, vilken finns tillgänglig som en granskningshandling.

Granskning

Planen finns utställd för granskning under perioden 11 april-2 maj 2017.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Analysresultat av grundvattenprover.pdföppnas i nytt fönster 254.5 kB 2017-04-11 11.30
Analysresultat jordprover.pdföppnas i nytt fönster 207 kB 2017-04-11 11.30
Dagvatten PM.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2017-04-11 11.30
Geoteknik PM.pdföppnas i nytt fönster 893.9 kB 2017-04-11 11.30
Ljudnivåer från industrin.pdföppnas i nytt fönster 204.2 kB 2017-04-11 11.30
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 2.7 MB 2017-04-11 11.30
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2017-04-11 11.30
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2017-04-11 11.30

Dokumenten finns även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors under granskningstiden.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 2 maj 2017 till nedanstående adress. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

samhallsbyggnad@bengtsfors.se

eller

Bengtsfors kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 14
666 21 Bengtsfors

Kontakt

Anette Klang
Planhandläggare
0531-52 61 21
anette.klang@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström