Nu skyltar vi Bengtsfors strandpromenad

Bengtsfors strandpromenad sträcker sig över sex kilometer längs med sjöarna Lelång och Bengtsbrohöljen samt Dalslands kanal. Sträckan bjuder på båtliv, vackra slussmiljöer, grönområden och parker.

I dagarna kommer skyltar att sättas upp som visar strandpromenadens sträckning. Senare i sommar kommer också sex informationstavlor som tipsar om sevärdheter etc. att sättas upp i anslutning till promenadstråket.

Strandpromenaden går från Sågudden, förbi gästhamnen, över kanalen och slussarna, till Ön där den delar sig. Över den gamla stenvalvsbron, förbi Daliaviken och kyrkan, genom Sidan Södra för att sluta vid Krutkällarens badplats. Söderut från Ön går strandpromenaden genom Eka Miljörum, passerar kanalbåtshamnen och fortsätter fram till Svale Udde. På västra sidan om Bengtsbrohöljen fortsätter strandpromenaden på gamla Lelångenbanan ända ner till Höljerudsforsarna.

Plan för strandpromenaden

Skyltningen av Bengtsfors strandpromenad är en del i den utvecklingsplan som finns för sträckan. Planen, som fungerar som ett visionsdokument, syftar till att lyfta promenadens olika kvaliteter och innehåller förslag för att aktivera och ge liv åt strandpromenaden. Som en första del i planen skyltar vi nu upp strandpromenaden för att underlätta orienteringen för besökare i Bengtsfors.

Utvecklingsplanen har tagits fram av arkitektstudenten Jonathan Naraine på uppdrag av Bengtsfors kommun.

Kontakt

Annika Karlsson
Planchef
0531-52 60 12
annika.karlsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström