Sara Vogel-Rödin anställs som kultur- och fritidschef

Bild

Sara Vogel-Rödin, foto: Sofia Magnusson

Det är nu klart att Sara Vogel-Rödin tar över som kultur- och fritidschef efter Roland Jernberg som går i pension. Sara startar sin anställning den 14 augusti i år. Hon kommer närmast från Mötesplats Steneby där hon jobbat som verksamhetsledare.

Kultur- och fritidschefen ansvarar för allmän kultur- och fritidsverksamhet, kulturskolan, biblioteken och fritidsgårdarna, inklusive ansvar för personal, budget och arbetsmiljö för dessa verksamheter. Kultur- och fritidschefen ingår i utbildningschefens ledningsgrupp och samverkar i hög grad med övriga kommunala verksamheter.

Kultur- och fritidschefen har uppdraget att driva och utveckla verksamheten inom sina ansvarsområden med det övergripande målet att Bengtsfors kommun ska vara en attraktiv och lockande plats att bo och leva, vilket kräver ett brett och levande kontaktnät med kommunens föreningsliv, studieorganisationer och andra lokala kultur- och fritidsaktörer samt samverkan med regionala och i förekommande fall nationella aktörer.

Vi hälsar Sara välkommen till Bengtsfors kommun!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson