Klart med samverkansavtal med Karlstads Universitet

Bild

Ett samverkansavtal med syfte att säkerställa studenters kontakter med Bengtsfors kommun har tecknats med Karlstads Universitet. Syftet med samarbetet är ett ömsesidigt utbyte för parterna och studenter kring utbildning, kompetensförsörjningoch kompetensutveckling.

Bengtsfors kommun och Karlstads Universitet har båda en önskan om att studenter väljer att läsa vid universitetet och att de ser kommunen som en attraktiv arbetsgivare efter avslutade studier. Samverkan ska ge studenterna möjlighet att praktisera det de lärt sig under utbildningen samt etablera kontakter med arbetslivet. Samarbetet ska ge Bengtsfors kommun en möjlighet att knyta kontakter med studenter under hela utbildningstiden.

Samverkan kommer bland annat att ske genom gästföreläsningar, studiebesök, mentorskap, praktik/verksamhetsförlagd utbildning samt projekt- och examensarbeten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson