Eldningsförbud inom sjösystemet Dalsland Nordmarken

Bild

1 juni – 31 augusti gäller eldningsförbud inom sjösystemet Dalsland Nordmarken - DANO.

Eldning är endast tillåten på registrerade lägerplatser i för ändamålet iordningställd och godkänd
eldstad. Tänk på att all eldning sker på eget ansvar! Vid extrem torka kan totalt eldningsförbud införas
vilket medför att all användning av öppen eld är förbjuden. Det är din skyldighet som gäst i området att
informera dig om eventuellt eldningsförbud. Ladda ner appen Brandrisk Ute för aktuell brandrisk och
prognos via GPS och sökfunktion.

From June 1 – August 31 the following applies for the Dalsland Nordmarken lake district

All kinds of open fire are prohibited, except in the specially constructed official fire pits on the DANO
campsites. You are always responsible for all consequences of lighting a fire. In extremely dry weather
conditions, the Fire and Rescue Service will totally ban all open fires. Guests to the district are obligated to
check the current rules for lighting fires. Download the App Brandrisk Ute for information on current fire
risks and forecasts via GPS and search function.

In der Zeit vom 1.6. bis 31.8. ist in der Seenlandschaft Dalsland Nordmarken das
Feuermachen nur auf den Lagerplätzen und in den dafür vorgesehenen Feuerstellen erlaubt.

Das Feuermachen erfolgt grundsätzlich unter eigener Verantwortung. Bei extremer Trockenheit kann der
Brandschutz ein totales Feuerverbot erlassen und somit alle offenen Feuer verbieten. Es obliegt dem Gast
sich darüber zu informieren, ob im Gebiet Feuerverbot erlassen wurde. Infos zur aktuellen Feuergefahr und
eine Prognose per GPS und Suchfunktion bietet die kostenlose App Brandrisk Ute. Einfach herunterladen!

FÖR AKTUELL INFORMATION / FOR CURRENT INFORMATION / FÜR AKTUELLE INFORMATIONEN

DALSLAND +46 531 526355 – VÄRMLAND +46 54 155015

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson