Renovering av Strömbron startar i början av augusti

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

I augusti 2017 är det byggstart för renovering av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum. Brons skick och bärighet ska säkerställas samtidigt som ny ytbeläggning kommer att läggas. Bron kommer även att få nytt räcke och belysning.

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Detta är en av anledningarna till Strömbrons behov av renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. Vi hoppas på ett estetiskt lyft för Strömbron.

Företaget Anläggning & Betongteknik Konsult AB ska göra renoveringen som totalt kommer att kosta 3,7 miljoner kronor. 

Bron stängs av under renoveringen

Arbetet med att renovera Strömbron planeras pågå under vecka 32 till och med vecka 42 2017. Det innebär att
bron är avstängd från och med början av augusti och till och med slutet av oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson