Ansök om hälsofrämjande föreningsutveckling

Foto: Janne Andersson

Som förening har du möjlighet att ansöka om folkhälsomedel för hälsofrämjande föreningsutveckling. Ansökan ska falla inom ramen för folkhälsorådets prioriterade område, vilket under 2017 är "Insatser som skapar ökad studiemotivation i Bengtsfors kommun".

Ansökan

För att ansöka om folkhälsomedel ska föreningen uppfylla följande kriterier:

  • Föreningens arbete ska vara i linje med de mål som finns i det Folkhälsopolitiska programmetlänk till annan webbplats.
  • Föreningens arbete ska ske inom det prioriterade folkhälsomålet för året.
  • Arbetet ska vara hälsofrämjande  och förebyggande.
  • Arbetet ska gynna/öka jämlik hälsa för kommuninvånarna.
  • Arbetet får gärna ske i samverkan med andra aktörer.

Medel beviljas inte till föreningar för sådan verksamhet/kostnad/aktivitet som faller inom ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar.

Totalt finns 50 000 kronor att fördela. Det är folkhälsorådet som beslutar hur pengarna ska fördelas. Sista ansökningsdatum är 31 augusti.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström