Välkommen med synpunkter om regional infrastruktur

Foto: Niklas Eriksson

Västra Götalandsregionen har tagit fram förslag till en regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Planen innehåller förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar.

Förslaget är nu ute på remiss vilket innebär att du kan lämna dina synpunkter. Det kan gälla hur du upplever förslaget som helhet eller hur det bedöms svara mot nationella och regionala mål. Lämna dina synpunkter direkt till Västra Götalandsregionen senast den 6 oktober på någon av nedanstående adresser:

  • regionstyrelsen@vgregion.se (ange diarienummer RS 01149-2016)
  • Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg

Förslaget finns tillgängligt på kommunkontoret i Bengtsfors och på nedanstående länk:

http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/regional-infrastrukturplan/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström