Renovering av Strömbron pågår

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Nu har startskottet gått för renoveringen av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum. Strömbron är därför avstängd fram tills dess att renoveringen är klar. Brons skick och bärighet ska säkerställas samtidigt som ny ytbeläggning kommer att läggas. Bron kommer även att få nytt räcke och belysning.

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Detta är en av anledningarna till Strömbrons behov av renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. Vi hoppas på ett estetiskt lyft för Strömbron.

Företaget Anläggning & Betongteknik Konsult AB ska göra renoveringen som totalt kommer att kosta 3,7 miljoner kronor. 

Bron stängd under renoveringen

Arbetet med att renovera Strömbron planeras pågå under vecka 34 till och med vecka 42 2017, med reserveration för eventuella förseningar. Det innebär att bron är avstängd från och med mitten av augusti och till och med slutet av oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson