Ledningsbyte på Kinadalsvägen påverkar framkomligheten

Bild

Följ skyltningen på plats, den visar aktuell omledning av trafiken.

På Kinadalsvägen i Bengtsfors pågår ledningsarbete från september 2017 till slutet av februari 2018. Vatten- och avloppsledningar har bytts i området, och arbetet med att gräva ner fjärrvärme pågår. Slutligen ska en gång- och cykelväg anläggas på sträckan från korsningen vid Skolgatan och upp till parkeringen vid Långevi.

Begränsad framkomlighet - följ skyltning

Framkomligheten kan vara begränsad i området kring Kinadalsvägen, men följ skyltningen på plats som visar
omledning av trafiken.

Störningar i vattenleveranser kan förekomma

Det kan förekomma störningar i vattenförsörjning under perioden. Entreprenören kommer att informera berörda hushåll om och när det blir aktuellt.

Arbete fjärrvärme

Foto: Niklas Eriksson

Konktakta oss

Vid frågor kontakta entreprenörens kontaktperson Robert Nyman telefon 0706-00 08 00
eller kommunens projektledare Zina Aboud telefon 0531-52 61 69

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson