Rocka stolpar i Bäckefors

Rocka stolpe, Bäckefors

Rocka stolpar, Bäckefors 2017-09-25. Foto: Annika Karlsson

Har du passerat Bäckefors på senaste tiden, kanske du uppmärksammat stolparna nära järnvägsövergången. "Rocka stolpar" är en satsning på att utsmycka det offentliga rummet i samhället, där kommunen samarbetar med Bäckefors Hembygds- och framtidsförening.

På en grönyta mellan Gamla Bruksgatan och järnvägen står nu ett antal stolpar resta i en S-formation. Det är tänkt att stolparna ska vara målade i regnbågens alla färger, men det tryckimpregnerade träet måste "vädras" innan det kan målas. Målning blir därför under 2018. Även grönskan har fått ett lyft med rönnar i en alléplantering längs Gamla Bruksgatan. Buskplanteringar utefter järnvägen är också planerade. Järnskulpturen med Bäckefors Bruksemblem ska få en ny plats i närheten.

Utformningen har skett i samarbete med en arbetsgrupp från Bäckefors Hembygds- och Framtidsförening. Arbetsgruppen tror att ett "färgstarkt konstverk i regnbågens färger kommer att lysa upp under alla årstider":

Såsom rocka sockorna blev till för att uppmärksamma våra olikheter och står upp för människornas lika värde kan vi nu sprida glädje och färg över vårt fina samhälle Bäckefors. Vi blir påminda om varandras olikheter och styrkor, tillsammans bygger vi och är vi Bäckefors.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson