Sessionssalen uppdaterad

Sessionssalen Bengtsfors kommun

Foto: Niklas Eriksson

Bättre tillgänglighet och teknik och mer pedagogisk möblering var kommunstyrelsen ambitioner, när de förra året beslutade om att anpassa och förnya Sessionssalen. På senaste kommunfullmäktigemötet har de flesta förbättringar tagit form.

Sessionssalen har försetts med en ny möbel på podiet och handikappanpassats med en ramp upp till presidiet. Nya mikrofoner var nytt för dagen och hörslinga för hörselskadade finns också sedan i våras . Det mest iögonfallande är att salen har två talarstolar på var sin sida presidiet. Detta är till för att skapa replikskiften i fullmäktige och uppmuntra till debatt.

– Tidigare hade vi mikrofoner i bänkraderna för att förenkla och uppmuntra dialog och debatt, berättar fullmäktiges ordförande Jan Leander. Det innebar dock att talarna endast var vända mot ordföranden, och ordföranden ska inte delta i debatten, utan den ska ske mellan fullmäktiges ledamöter. Nu är talarna vända mot alla åhörare och delvis mot varandra.

Uppdateringen av främst ljudanläggningen är ett steg för att bereda bra kvalité på kommande webbsändningar. Kommunfullmäktige planerar för att börja webbsända 2018. I taket hänger också en ny projektor och allt styrs från podiet. 

– Det är bara en knapptryckning så startar ljud, projektor och projektorduken rullas ned, berättar 1:e kommunsekreterare Ulrika Thorell.

Lokalen används av många olika aktörer och hyrs även ut. Sessionssalen på Tingshustorget i Bengtsfors används också till fullmäktiges sammanträden vilka är offentliga och innebär att du är välkommen att delta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson