Motion om avgiftsfri kulturskola avslogs

Bild

Kommunfullmäktige har beslutat att avslå en motion från vänsterpartiet att om införa avgiftsfri kulturskola i Bengtsfors kommun.

I en motion från Vänsterpartiet föreslås att kommunen avskaffar avgifterna för deltagande i kulturskolans aktiviteter. Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-08 att invänta den statliga kulturskoleutredningen och återkomma till frågan under 2017.

Kulturskolan i Bengtsfors får under 2017 in ca 215 000 krinor i avgifter från elever enligt följande:

  • 425 kronor/termin för individuell undervisning
  • 225 kronor/termin för grupp- och förberedande undervisning
  • 300 kronor/termin för hyra av instrument.

Den genomsnittliga terminsavgiften i landet (år 2016) är 643 kronor, och i maj 2016 hade 16 kommuner infört avgiftsfri kulturskola.

Den statliga kulturskoleutredningen (2017) framhåller vikten av kulturskolornas verksamhet, och pekar på en positiv trend både vad det gäller antalet elever och utbud. Utredningen konstaterar att spridningen i avgifternas storlek är stor inom landet, men det finns inga riktlinjer eller förslag till beslut om begränsningar i utredningen.

Inkomna avgifter i kommunens kulturskola motsvarar ca 50% av en musiklärartjänst. Ett bortfall av den storleken måste kompenseras på annat sätt om inte kulturskolans utbud/kvalitet ska äventyras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson