Information för dig som har hemtjänst

Bild

Foto: Sofia Magnusson

Från och med den 6 november kommer biståndshandläggarna att frångå arbetssättet med ansvar för geografiska områden till att arbeta i team. I det nya arbetssättet kommer de att vissa veckor arbeta med inkommande ärenden och vissa veckor med uppföljningar av beviljade insatser.

Det innebär att du som brukare kommer i kontakt med någon av de tre handläggarna på enheten. Alla biståndshandläggare sitter tillsammans vilket gör att de får god kännedom om varandras ärenden för att kunna hjälpa till på bästa sätt.

Syftet med det nya arbetssättet, som vi har valt att kalla Bengtsforsmodellen, är att arbeta mer effektivt med uppföljningar och att göra likvärdiga bedömningar.

Telefontiden är oförändrad (mån-fre 08.00-09.30) men från och med den 6 november kommer
det endast att finnas ett nummer till biståndsenheten, 0531-52 65 75. Det innebär att nuvarande telefonnummer tas ur bruk från och med ovanstående datum.

Efter telefontiden, mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00-14.00 är telefonen kopplad till biståndsenhetens kundcenter som tar emot samtal och lämnar meddelande till biståndshandläggarna vid behov. Övrig tid kan
går det att lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Har du frågor kring förändringen eller vill ha mer information om Bengtsforsmodellen är du välkommen att kontakta:

Hanna Stenelind
Enhetschef
0531-52 67 82
hanna.stenelind@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson