• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Motion om badplatsen Kampudden samt sorterings-platserna Mutterud och Tallmovägen i Dals Långed

Motion om badplatsen Kampudden samt sorterings-platserna Mutterud och Tallmovägen i Dals Långed

Kampudden

Foto: Niklas Eriksson

Rubriken på motionen som Kristdemokraterna Jan-Åke Jansson och Anna-Greta Strömberg lämnade löd så här: Motion om uppsnyggning/asfaltering av badplatsen Kampudden samt asfaltering av sorteringsplatserna Mutterud och Tallmovägen i Dals Långed.

Motionen innehåller ett antal förslag. Motionärerna vill att parkeringsplatsen vid Kampuddens badplats i Dals Långed asfalteras och görs något större och att cykelställ ordnas. Vidare vill de att bommen på parkeringsplatsen vid Kampuddens badplats målas om för bättre markering. För sopsorteringsplatserna vid Mutterud och Tallmovägen, Dals Långed vill motionärena se en uppsnyggning och att respektive plan asfalteras. Fullmäktiges tar följande beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen vad gäller asfaltering på sopsorteringsplatsen Mutterud mot bakgrund av att platsen ingår i en förstudie om platsutveckling för Långbron.

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering för asfaltering av parkeringsplatsen vid Kampuddens badplats och Tallmovägens återvinningsstation hänskjuts till ordinarie investeringsprocess för 2019.

Kommunfullmäktige beslutar att frågorna i motionen avseende cykelställ och målning av bom hänskjuts till 2018 års underhållsbudget för genomförande.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson