Motion om motion

Motionsredskap Ängbäcksgården

Foto: Niklas Eriksson

Centerpartiet i Bengtsfors kommun har lämnat in en motion om motion för äldre. De föreslår i motionen att kommunen avsätter medel så att pensionärer kan få tillgång till träningslokal/gym och erbjudas tider då lokalerna används av färre personer. Kommunfullmäktige beslutar dock att frågan ska tas upp i folkhälsorådet, och anser motionen besvarad.

Frågor som anses vara obesvarade i motionen, och som folkhälsorådet kan komma att ta upp, är enligt kommunstyrelsens beredning följande:

  • Från vilken ålder detta skall gälla, pensionsåldern ser olika ut?
  • En annan fråga är vilket eller vilka gym som skall avses, är det endast gym och träningslokal i Bengtsfors kommun eller är det upp till den enskilde att välja?
  • Hur stor skall subventionen vara, hel eller delvis?
  • Hur skall betalning av träningskort ske?
  • På vilket sätt skall kommunen ställa krav på privat aktör vad avser begränsning för andra att träna?

Sammantaget innebär detta att en djupare utredning behöver göras. En jämförelse kan göras med exempelvis subventionerade badhuskort för äldre och även särskilda öppettider för dessa personer.

Nu blir det folkhälsorådet som tar frågan vidare för behandling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson