Uppdrag till demokratiberedningen aktualiserades

Bild

Kommunfullmäktige har beslutat om ett aktualiserat uppdrag till demokratiberedningen. Bengtsfors kommun har haft en beredning för demokratifrågor sedan slutet av 2009.

Inför nästa mandatperiod ska demokratiberedningen utreda/utvärdera och eventuellt föreslå förändringar på följande punkter:

  • Tider och lokaler för fullmäktigemöte och politiskt gruppmöte samt annat som har med genomförandet av dessa möten att göra.
  • Nämndsorganisationen, i första hand antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess utskott.
  • Arvoden till förtroendevalda och regler kring dessa.
  • Demokratiberedningen får dessutom i uppdrag att inför nästa mandatperiod lägga förslag på instruktioner till valberedningen, både vad avser bolagen och alla andra styrelser och nämnder.
  • Demokratiberedningen får även i uppdrag att lägga förslag hur valen av fullmäktiges presidium och valberedning skall förberedas.

Uppdragen ska presenteras i en skriftlig slutrapport med förslag på eventuella förändringar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson