Nu inför vi p-skiva i Bengtsfors centrum

Bild

För att öka tillgängligheten till parkeringsplatser och få ett bättre flöde inför vi p-skiva. I nuläget gäller det parkeringarna vid ICA och Coop i Bengtsfors och där får du parkera 2 timmar med p-skiva. Det underlättar även för oss att upptäcka överträdelser av parkeringstider med mera. Området där p-skiva gäller kommer att utökas så småningom till fler parkeringar.

Hämta p-skiva

Du kan hämta en gratis p-skiva på ICA, Coop, kommunkontoret eller turistbyrån. Andra p-skivor går också att använda. Saknar du p-skiva går det bra att skriva ankomsttiden på en lapp och lägga synligt i framrutan.

Se skyltning

Kravet på p-skiva införs under november. Se skyltning vid infarten till de aktuella parkeringarna.

Frågor?

Vid frågor kontakta oss på telefon 0531-52 61 40.

Alternativa parkeringar

För dig som jobbar i centrala Bengtsfors eller av annan anledning behöver stå längre än 2 timmar finns alternativa platser. Bland annat följande parkeringar:

1. Turistbyrån/Sågudden
2. Kinadalsvägen
3. Centrumvägen
4. Centrumvägen bakom Coop
5. Utanför Odéon
6. Brogatan
7. EKA/Svale udde
8. Skolgatan

På kartan nedan kan du se de olika alternativen. Klicka på bilden om du vill förstora den. På de markerade parkeringarna kan du stå 12 timmar.

Kartbild över Bengtsfors centrum med alternativa parkeringar markerade.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson