• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sommarjobbs- och anställningsgaranti för elever som genomför vårdprogrammet

Sommarjobbs- och anställningsgaranti för elever som genomför vårdprogrammet

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Kommunstyrelsen har beslutat att införa sommarjobbsgaranti inom vård/omsorg för elever med tillfredställande studieresultat på vårdprogrammet som är bosatta i Bengtsfors kommun. De beslutade också att införa en jobbgaranti för arbete inom vård och omsorg för elever med examen från
vårdprogrammet efter slutförda studier och som är bosatta i Bengtsfors kommun.

Bengtsfors kommun står inför stora pensionsavgångar inom vård och omsorgsområdet samtidigt som en låg andel ungdomar har valt en gymnasial utbildning inom området. Nu införs garantier för de som väljer att gå vård- och omsorgsprogrammet, dels för att göra yrkesutbildningen mer attraktiv och för att  aktivt lösa situationen med personalförsörjning inom området.

Det är viktigt att öka intresset för att söka till vård- och omsorgsprogrammet och att marknadsföra utbildningen och yrket på ett bra sätt. Ett steg är att erbjuda studerande på programmet sommarvikariat inom kommunen under förutsättning att man har tillgodogjort sig utbildningen på ett tillfredsställande sätt.

Sommarjobbsgarantin gör att elever på programment får en möjlighet att utöver den arbetsplatsförlagda utbildning (APL) som ingår i programmet, en chans till att förkovra sig ytterligare i yrket och bli säkrare i sitt yrkesval.

En positiv effekt av att erbjuda elever möjlighet till sommarvikariat är att andelen outbildad personal kan minska under sommartid. Eleverna är inte färdigutbildade men har ändå fått grunderna inom yrket på skoltid. Samtidigt har eleven har fått vara i verksamheten och visat sina färdigheter under sommarloven, vilket
innebär att chefer kommer att ha ett bättre underlag inför en eventuell anställning efter avslutad utbildning.

När det gäller garanti till arbete efter gymnasieexamen så införs det för elever från vårdprogrammet, eftersom det finns en stor efterfrågan på undersköterskor.

Senast uppdaterad:

Sidan publicerad av:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson