Nya landshövdingen besökte Bengtsfors kommun

Bild

Från vänster Lisbeth Schultze, landshövdning Anders Danielsson, Per Eriksson och Per Jonsson. Foto: Anna Sandström

Anders Danielsson, nytillträdd landshövding i Västra Götaland, besökte idag Bengtsfors kommun och träffade politiker och tjänstemän.

Syftet med mötet var att möta delar av kommunledningen och få en bild av den samverkan som finns. Anders Danielsson skall besöka samtliga kommuner i Västra Götaland senast den sista januari 2018.

Under det timslånga besöket samtalades det om samhällsutveckling. Planchef Annika Karlsson pratade om vikten av samverkan och de utamningar Bengtsfors har i behov av infrastruktur som stödjer arbetspendling och studiependling. Ett annat ämne som diskuterades var svårigheten med byggnation i strandnära lägen.

Integrationschef Ulrika Moberg berättade om utmaningen att få fler nyanlända i arbete. Bengtsfors kommun framförde att staten borde ha ett mer flexibelt förhållningssätt när man gör arbetsskapande aktiviteter och behovet av att sprida dessa geografiskt.

Säkerhetsskyddschef Per-Evert Granlund pratade om behovet av att vidmakthålla den goda samverkan som kommuner och länsstyrelsen byggde upp i början av 2000-talet kopplat till översvämningarna i Upperudsälven.

Från länsstyrelsen i Västra Götaland deltog:
Anders Danielsson Landshövding
Lisbeth Schultze Länsöverdirektör
Mikael Cullberg , chef för länsledningens kansli

Från Bengtsfors kommun deltog.
Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande
Per Jonsson, kommunstyrelsens vice ordförande
Susanne Öhrn, vice ordföranden i kommunstyrelsens allmänna utskott
Annika Karlsson, planchef
Ulrika Moberg, integrationschef
Per-Evert Granlund, säkerhetsskyddschef
Göran Eriksson, kommuchef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson