Förskolan vid Långevi växer fram

Bild

Nya förskolan vid Långevi växer fram. Ögonblicksbild från den 24 november 2017. Foto: Sofia Magnusson

Nu pågår bygget av en förskola med sex stycken avdelningar vid Långevi i  Bengtsfors. Byggnationen kommer att till stor del vara uppförd i massivträ och byggas av det lokala byggföretaget Fridh och Hell. 

Det är platsbrist inom förskoleverksamheten i Bengtsfors kommun idag och provisoriska avdelningar måste öppnas i väntan på den nya förskolan. Det stora trycket har också lett till att det idag är för stora barngrupper.

Samtidigt är Franserudsskolan i akut behov av fler lokaler, vilket inte går att lösa genom placering av moduler för det ryms inte på skolgården. Tanken är att när förskolan Olympen flyttar tar Franserudsskolan över deras lokaler.

Det framtagna förslaget till nybyggnation har en optimal utformning för verksamheterna (förskoleverksamhet samt kostverksamhet. 

Bild

Skiss på hur delar av den nya förskolan kommer att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson