Renovering av Strömbron pågår

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Renoveringen av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum pågår. Projektet är cirka 8 veckor försenat och beräknas vara färdigt i slutet av januari 2018. I syfte att vårda den gamla bron har renoveringen genomförts med största försiktighet. 

Strömbron är därför avstängd fram tills dess att renoveringen är klar. Brons skick och bärighet ska säkerställas samtidigt som ny ytbeläggning kommer att läggas. Bron kommer även att få nytt räcke och belysning.

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Detta är en av anledningarna till Strömbrons behov av renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. Vi hoppas på ett estetiskt lyft för Strömbron.

Företaget Anläggning & Betongteknik Konsult AB ska göra renoveringen som totalt kommer att kosta 3,7 miljoner kronor. 

Bron stängd under renoveringen

Arbetet med att renovera Strömbron kommer att pågå fram till slutet av januari 2018. Det innebär att bron är avstängd från och med mitten av augusti 2017 till och med januari 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson