Motion om justering av byggnadsplanerna vid Nygård avslogs 

Bild

Kommunfullmäktige avslog vid sitt senaste möte en motion från Jerker Johansson (c) och Nore Johansson (sd) om att inte bygga ett så högt hus vid Nygård (som planerats) utan maximera ett nybygge till fyra våningar,  samt starta förhandlingar med ägarna till Björkdungen om att bygga hyreshus där i stället.

Bengtsforshus AB har redan fört diskussioner med ägaren till Björkdungen om ett eventuellt köp av aktuell fastighet utan att köp kom till stånd. Bengtsfors kommun kan inte heller besluta om byggnation i samarbete med ett bestämt företag utan föregående upphandling enligt lag om offentlig upphandling.

I sin motion skriver motionärerna att i stället för att bygga ett nytt hus på parkeringen vid Nygårdsfastigheten bör Bengtsforshus eller Bengtsfors kommun bygga på Björkparkstomten. Det finns idag inget beslut om någon byggnation vid Nygårdsfastigheten men förutsättningarna för en eventuell byggnation utreds av Bengtsforshus AB. I tidigare skede av denna process har Bengtsforshus AB fört diskussioner med ägaren av Björkdungen/Björkparkstomten om ett eventuellt köp av aktuell tomt. Tomten ägs av en bostadsrättsförening.
Bostadsrättsföreningen var dock  inte intresserade av att sälja tomten till Bengtsforshus AB.

Motionärerna anger som ett alternativ till att Bengtsfors kommun eller Bengtsforshus AB köper Björkparkstomten att Lars Moodh Markkonsult AB bygger ett hus på den aktuella tomten. Bengtsfors kommun kan inte, enligt
lagen om offentlig upphandling,  LOU, besluta om att en byggnation för kommunens eller Bengtsforshus ABs räkning ska göras i samarbete med ett bestämt företag. En eventuell byggnation på uppdrag av eller i samarbete med kommunen eller Bengtsforshus AB måste föregås av en upphandling enligt denna lag.

Jerker Johansson (c) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson