Förslag till ändring av detaljplan för Grean 1:21 och 1:85

För Dalslands camping gäller en detaljplan som antogs 2012. Nu prövas en planändring med syfte att öka byggrätten för campingstugor från nuvarande 30 m² till 50 m². Detta gäller inom det område som markerats med röd linje i plankartan.

Planändringen har initierats av campingägaren då dagens campinggäster efterfrågar stugor med högre standard. Planändringen ska möjliggöra om- och tillbyggnation med WC/dusch och kök.

Samråd

Förslaget till ändring av detaljplan är utställt för samråd under tiden 7-28 december 2017.

Samrådshandlingar finns i dokumentlistan nedan samt på kommunhuset, Majbergsvägen 1, Bengtsfors.

Öppettider kommunhuset

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt, senast den 28 december 2017, till:

Bengtsfors kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 14
666 21 Bengtsfors

eller till:

samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 400 kB 2017-12-07 11.24
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 2.4 MB 2017-12-07 11.24

Kontakt

Linnéa Larsson
Planhandläggare
0531-52 61 21
linnea.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström