Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat 2018

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor undersökning om det lokala företagsklimatet. Den 2 januari 2018 skickades enkäten ut till drygt 200 företag i Bengtsfors kommun. Era svar är viktiga för vårt fortsatta arbete mot ett ännu bättre företagsklimat.

Vi ser i Bengtfors kommun en långsiktig positiv trend i utvecklingen av företagsklimatet i kommunen. 2017 nådde vi det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2001. Den positiva utvecklingen är resultatet av ett långsiktigt arbete inom ramen för vår näringslivsstrategi. Genom olika projekt och aktiviteter arbetar vi med fokusområden som Kompetens, Växande småföretag, Besöksnäring och Handel. Samverkan, dialog, information och bemötande är högt prioriterade frågeställningar hos näringslivet i Bengtsfors kommun. Även olika insatser inom dessa områden ligger till grund för den positiva trenden.

Enkätresultatet som Svenskt Näringsliv årligen presenterar är en viktig del i vårt arbete samt i dialogen och samverkan med näringslivet. Resultatet för det lokala företagsklimatet presenteras den 15 maj. Utifrån enkätresultatet så kommer en ranking av Sveriges 290 kommuner presenteras 2 oktober.

Era svar på enkäten viktiga, med många svar får vi ett bra underlag att förbättra företagsklimatet ytterligare!

Vi vill gärna att ni även hör av er direkt till oss med era synpunkter och idéer om hur vi tillsammans kan arbeta för ett ännu bättre företagsklimat!

Ring eller mejla till oss på Näringslivsenheten:
Jeanette Lindh Svanqvist, Näringslivsutvecklare, 0531-52 60 44, jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se
Crister Blüme, Destinationsutvecklare, 0531-52 68 87, crister.blume@bengtsfors.se

Varmt tack på förhand!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Sidan publicerad av: Jeanette Lindh Svanqvist