Bengtsforshus förbättrar utemiljön på Baståsen i Billingsfors

Idéskiss

Idéskiss över grönområdet som utvecklats. Barnscen och vattenspegel har av olika anledningar inte genomförts, men i övrigt har idé blivit verklighet. Klicka på bilden för att förstora den.

Bengtsforshus AB har fått pengar från Boverket för att utveckla utemiljön på Baståsen i Billingsfors. Projektet är i stort sett genomfört. Under våren ska en del rabatter och växtlighet ordnas. Det har blivit en grön mötesplats, med olika rum, där boende i alla åldrar kan mötas, laga mat, umgås, odla, finna lugn och frid samt utöva olika aktiviteter. Bengtsforshus har fått 1,5 miljoner kronor från Boverket för projektet och har lagt till lika mycket, så omfattningen av satsningen är totalt 3 miljoner kronor.

Genom projektet vill Bengtsforshus utveckla ett utsatt område i Billingsfors genom att skapa en utemiljö som främjar deltagande och trivsel. Utvecklingsarbetet och genomförandet har skett i nära samarbete med Waernshögens Utvecklingsträdgård i Billingsfors. Verksamheten i Waernshögens utvecklingsträdgård syftar till att stärka utlandsfödda med hjälp av arbetsträning inom odling, naturvård och byggnation. Dessa deltagare har utfört arbetet med professionell handledning. Delar av arbetsteamet är boende i området. Detta främjar delaktighet, förankring i området och en vilja att vårda resultatet. Resultatet av arbetet ska även skapa stolthet över området och starkare gemenskap.

Området var slitet, har låg status och har eftersatta grönytor. Genom satsningen vill Bengtsforshus utveckla gemenskap, minska rädslor, öka delaktighet genom en attraktiv utemiljö som skapas och genomförs genom en delaktig och förankrad process.

Under projektet kommer det att bildas en utvecklingsgrupp med de boende. Denna grupp ska bestå av personer som kan fungera som förebilder och som har förmåga att engagera andra boende. Utvecklingsgruppen kommer att ha möten med projektledare, arbetsledare och arbetsteam. Deltagare från Waernshögens Utvecklingsträdgård har kompetenser inom odling, snickeri och anläggning. Tillsammans med projektledaren Bengt Eriksson, som är en erfaren företagare inom byggnation och anläggning och projektägaren Bengtsforshus, kommer de att utföra arbetet enligt de skisser och ritningar som tagits fram och som kommer att utvecklas inom projektet.

Åtgärden genomförs tillsammans med Waernshögens Utvecklingsträdgård som drivs av den ideella föreningen ABF FyrBoDal samt Bengtsfors kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson