Förskolan vid Långevi växer fram

Långevi förskola

Nya förskolan vid Långevi växer fram, ögonblicksbild från den 23 mars 2018. Foto: Niklas Eriksson

Nu pågår bygget av en förskola med sex stycken avdelningar vid Långevi i  Bengtsfors. Stommen restes i december 2017 och lokalerna planeras var färdiga i slutet av juni 2018. Byggnationen kommer att till stor del vara uppförd i massivträ och byggas av det lokala byggföretaget Fridh och Hell. Verksamheten planerar att starta i slutet av augusti.

Det är platsbrist inom förskoleverksamheten i Bengtsfors kommun idag och provisoriska avdelningar måste öppnas i väntan på den nya förskolan. Det stora trycket har också lett till att det idag är för stora barngrupper.

Samtidigt är Franserudsskolan i akut behov av fler lokaler, vilket inte går att lösa genom placering av moduler för det ryms inte på skolgården. Tanken är att när förskolan Olympen flyttar tar Franserudsskolan över deras lokaler.

Det framtagna förslaget till nybyggnation har en optimal utformning för verksamheterna (förskoleverksamhet samt kostverksamhet). 

Bild

Skiss på hur delar av den nya förskolan kommer att se ut.

Skolan byggs med en sammanfogningsteknik i massivt trä där stommen i byggnaden är av trä. På vissa delar av förskolan inomhus kommer träet att vara synligt, till exempel i trapphus och en del korridorer. På bilden nedan ser du ett trapphus under byggnation (mars 2018).

Massivträ i trapphus mars 2018. Foto: Niklas Eriksson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson