Bruksmuseum i Gustavsfors till sommaren

Bild

Kvarnen i Gustavsfors. Foto: Anette Levin

Med finansiering från Leader och EU genomförs nu en förstudie som undersöker förutsättningarna för ett öppet bruksmuseum på kvarnen i Gustavsfors.  Förstudien ska ta reda på om det finns förutsättningar för ett långsiktigt nyttjande av lokalen, föreningens möjlighet att driva museet och skapa en rutin för dokumentation av inventarier samt ta fram grundskisser till en utställning. Planen är att inviga museet under kulturveckan 2018.

Sedan länge har det funnits en intresseförening för Gustavsfors bruksmuseum. Inom bruksområdet finns idag den gamla 1700-talsbyggnaden inrymmande en kvarn och inventarier från Gustavsfors bruk. Föreningen har tillsammans med Vattenfall Småskalig Kraft AB som rådighetsägare av byggnaden/museet samt Bengtsfors kommun, fått till stånd en förstudie för att utreda om det finns förutsättningar för ett öppethållande. Margareta Hallin är projektledare för förstudien.

Önskemålet är att kunna visa upp ortens industrihistoria genom att hålla Gustavsfors bruksmuseum öppet för besökare, främst sommartid. Eftersom bruksområdet ligger vid Dalslands kanal skulle ett öppet museum ge ett mervärde samt öka ortens attraktionskraft för att locka fler besökare. Det kan också på sikt leda till att fler etablerar verksamhet i och kring bruksområdet. Öppethållandet kommer att realiseras under sommaren 2018 då även Dalslands kanal blir 150 år.

Historik

Gustavsfors bruk grundades 1747 och var ursprungligen ett järnbruk med tillverkning av brännstål. Liksom för många andra järnbruk i Dalsland lades verksamheten ned för att övergå till pappersindustri. Orten Gustavsfors har präglats av och växt fram på grund av bruket men är numer en turistort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson