Företag - hjälp oss kartlägga det lokala rekryteringsbehovet!

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Att det finns tillgång till rätt kompetens vid rekryteringsbehov är en högprioriterad fråga hos små som stora företag från alla olika branscher i Bengtsfors kommun. För att möta denna utmaning pågår en rad olika insatser där bland annat företag, kommun och Arbetsförmedlingen samverkar för att möjliggöra en bra kompetensförsörjning.

Bengtsfors kommun och Arbetsförmedlingen Dalsland behöver hjälp från er företag i kommunen för att få en fördjupad bild av hur rekryteringsbehovet ser ut på vår lokala arbetsmarknad. Genom en mer detaljerad bild av vår lokala arbetsmarknad så kommer vi kunna rikta våra olika insatser bättre. Vi vill bland annat kunna ge våra ungdomar, nyanlända och arbetssökande bättre vägledning mot utbildning och praktik riktat mot vår lokala arbetsmarknad. Vi kommer också bättre kunna planera för behovsstyrda lokalt förankrade och placerade utbildningar inom olika områden.
Vi har med bakgrund av ovan sammanställt frågor som vi vore mycket tacksamma om ni vill besvara senast den 21 februari.
Besvara frågorna i formuläret nedan och klicka på ”Skicka svar”. Vi återkommer med en inbjudan till ett lunchmöte där vi presenterar och diskuterar vår lokala arbetsmarknad och fortsatt samverkan kring kompetensförsörjning.

Varmt tack på förhand!

Kontakt

Jeanette Lindh Svanqvist
Näringslivs- och tillväxtutvecklare
+46(0)531-52 60 44
jeanette.lindh.svanqvist@bengtsfors.se

Morgan Johansson
Företagsrådgivare
Arbetsförmedlingen Dalsland
010-488 79 34
morgan.johansson@arbetsformedlingen.se

Fråga 1. Har ni svårt att rekrytera rätt kompetens? *
Multiple selectionFråga 2. Använder ni er av bemanningsföretag? *
Multiple selection


Fråga 8. Önskar ni vidare kontakt med Arbetsförmedlingen?
Multiple selection


Önskar ni vidare kontakt med eller Bengtsfors kommun (näringslivsansvariga)?
Multiple selectionKontaktuppgifter  *
User information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson