Långevi sportcenter växer fram

Bild

Idéskiss över Långevi sportcentra. Illustration av Per-Anders Nilsson. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetet med Bengtsfors sportcenter vid Långevi fortskrider och här kommer en uppdatering kring läget.

Uppdatering februari 2018

Anläggningsrådet för Långevi (Bengtsfors IF, Friluftsfrämjandet och Bengtsfors BOIS) är projektägare
av projekt sportcenter och får svara på frågor kring helheten gällande ekonomi och de delar som de har gjort eller ska slutföra.

Bengtsfors kommun delfinansierar projektet och den summan är nu uppe i 7 miljoner. Medfinansieringen har
enligt uppgift använts till konstgräs och anläggning av denna samt belysning av planen. En offentlig upphandling av belysningen är på gång. Bengtsfors kommun för en dialog med föreningarna hur projektet ska slutföras och kring det framtida arrendeavtalet.

Konstgräsplanen

Konstgräsplanen är anlagd och belysning handlas nu upp.

Elbelysta motionsspåret

Grunddragningen av spåret är färdigt i stort. Belysning är beställd.

Tillsammans med den gamla dragningen runt fotbollsplanerna kommer man att få drygt 5 kilometer belyst spår att åka skidor på.

Dirttrack/BMX, boulebanor med mera

När det gäller en del av de övriga saker som ska byggas vid Långevi, påbörjas de senare. Huvudprojektet med konstgräsplan och elbelyst motionsspår måste bli färdigt för att få överblick över hur området blir och ekonomin ser ut i projektet.

Långevi förskola byggs i närhet till anläggningen och det tas med i planeringen när arbetet fortskrider med sportcentret. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson