Centrumutveckling Dals Långed

Dals Långed projekt

I Dals Långed planeras ett unikt byggprojekt under sommaren 2018. Ett 20-tal studenter från Seattle, USA ska tillsammans med lokalbefolkningen i Dals Långed bygga Långed Park. Skissen ovan är ett diskussionsunderlag för hur det kommer att se ut.

Projektet drivs av Dals Långeds utvecklingsråd tillsammans med University of Washington i Seattle, USA. På universitetet i USA finns Daniel Winterbottom som är professor i landskapsarkitektur. Han har under många år drivit en utbildning där studenterna åker ut i världen för att genomföra ett byggprojekt med lokalbefolkningen. Genom kontakter med den Långedsbaserade landskapsarkitekten Luka Jelusic och Stenbyskolan blev det Dals Långeds tur att bli platsen för nästa byggprojekt.

Långed Park kommer att genomföras under sommaren 2018 med hjälp av studenter från University of Washington och folk från Dals Långed. Bengtfors kommun är medfinansiär och markägare. Projektet stöds av Bengtsfors kommun, Framtidsbygder, Västra Götalandsregionen, Stenebyskolan och HDK Steneby. Platsen för bygget ligger i slänten mellan Stenebyskolan och gästhamnen.

Långed Park

Långed Park modell.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson