Så ska Sågudden utvecklas 2017-2019

Sågudden

På Sågudden i Bengtsfors planeras för såväl skatepark som beachvolleyplan. Inom området kommer det även att finnas grönytor och platser för att grilla och umgås.

Sågudden har varit en viktig samlingsplats för alla åldrar, både för Bengtsforsbor och för besökare. Sedan förra året pågår projektet att förnya den till en aktivitetspark. Det ska vara en plats för aktiviteter, motion, rekreation, umgänge, bad och lek.

Huvudinriktningen är en aktivitetspark med stora, öppna ytor där alla målgrupper får plats snarare än en mängd utrustning och byggnader.

Åtgärder 2017-2019

Under 2017 blev husbilsparkeringen asfalterad och armaturer för belysning blev utbytta. Vi påbörjade också skyltning av Bengtsfors strandpromenad som blir färdigt under 2018. Det blir vägvisningsskyltar och informationstavlor.

För 2018 planerar projektledare Jana Ziegler en skatepark, ny asfaltbeläggning, bollplan, sittytor mellan skateparken och bollplanen, en beachvolleyplan närmre vattnet och en gungställning.

- Vi har två förslag på skateramper som kommunstyrelsen ska ta ställning till, säger Jana Ziegler. Målet är att skaterampen ska vara på plats till sommaren. Sedan blir det bollplan med asfalt och basketkorgar. Vi tittar på asfalt med lite finare yta som ska passa skateboard. Beachvolleyplanen kommer att bli lite närmre vattnet. Berggrunden ska också undersökas innan placeringen av gungställningen blir fastslagen.

För 2019 planeras upprustning av strandpromenaden, belysning och konstnärlig utsmyckning. Det blir formgivning av hur växtligheten ska se ut.

Skateramp

Illustration av skateramp Tress, det alternativ som förordas i tekniska utskottets underlag. Illustration: Jana Ziegler

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström