Utveckling av den offentliga miljön i Billingsfors

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Vid ett möte i Billingsfors i onsdags (14 februari) informerade Bengtsfors kommun föreningar och andra intressenter om framtida planer för utveckling av den offentliga miljön i Billingsfors.

Avstamp i möte i juni 2017

Den 15 juni genomfördes Billingsforslyftet en temakväll kring framtidens Billingsfors. Allmänhet, föreningar, Bengtsfors kommun, Munksjö Paper och KISAM deltog. På anrika friluftsteatern i Billingsfors genomfördes diskussioner om orten och det bjöds på framträdanden av olika slag. Utifrån de diskussioner och förslag som kom fram under kvällen har nu förvaltningen i Bengtsfors kommun jobbat vidare med olika alternativ kring den offentliga miljön i Billingsfors.

Ansvarig för jobbet är destinationsutvecklare Crister Blüme som höll i mötet i juni och som även bjudit in föreningar och andra intressenter till en avrapportering av läget just nu.

Cisternområdet

Området där det tidigare funnits cisterner som hört till bruket är ett av ställena som planeras att göras trevligare och bättre. Vid mötet i juni var önskemålen om cisternområdet att det skulle finnas skyltar som visar sevärdheter, uppmärkt vandringsled, ställplatser för husbilar, badplats centralt med grillmöjligheter. Det fanns också önskemål om att röja bort sly och liknande och på lämpligt sätt beskriva brukets och kanalens historia.

Kommunens idéskiss över området kan du se nedan.

Illustration: Sofia Magnusson

Så här ser kommunens förslag till utvekling av cisternområdet ut. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Gamla bensinstationen blir busshållplats

Som en del i utvecklingen av orten har kommunen valt att köpa fastigheten Billingsfors 1:159, som är den före detta bensinstationen som ligger intill genomfarten.öppnas i nytt fönster

Här ville deltagarna vid mötet i june få till en säkrare väg till busshållplats och fler övergångsställen. Önskemål fanns också om att städa upp i samhället

Illustration: Sofia Magnusson

Så här ser kommunens idéskiss king före detta bensinstationen i Billingsfors ut. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Stationsområdet

Vid stationsområdet i Billingsfors finns timmerupplag och många tunga transporter lämnar av timmer för vidare transport. Vid mötet i juni framkom önskemål om att virkeshögarna vid stationen skulle flyttas eftersom de utgör en farlig miljö. Det har också framkommit önskemål från transportföretagen att göra något vid platsen eftersom de upplever det som osäkert i och med att människor har kunnat röra sig fritt på området samtidigt som tunga fordon lastar timmer mm.

Illustration: Sofia Magnusson

Så här ser kommunens idéskiss king stationsområdet i Billingsfors ut. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Billingsfors centrum

När Billingsfors centrum har diskuterats har önskemål om att ta ner växtlighet så man ser Laxsjön. Andra önskemål har varit att få en turistbyrå, café, sittplatser och bänkar att sitta på i centrum samt fler och bättre parkeringsytor. I Billingsfors centrum har Bengtsfors kommun köpt in två fastigheter för att utveckla platsen, det är före detta Selins affäröppnas i nytt fönster och den gamla banvaktarstugan.

Illustration: Sofia Magnusson

Så här ser kommunens idéskiss king centrum i Billingsfors ut. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Sofia Magnusson efter idé av Crister Blüme.

Kontakt

Crister Blüme
Destinationsutvecklare
0531-52 68 87
crister.blume@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson