Renovering av Strömbron pågår

Bild

Ungefär så här kommer Strömbron att se ut när den renoverats. Illustration av Jana Ziegler.

Renoveringen av Strömbron mellan länsväg 172 och Ön i Bengtsfors centrum pågår. Projektet är försenat och tidpunkt för färdigställandet under 2018 är något oklar. Målsättningen är satt till april. Företaget Anläggning & Betongteknik Konsult AB ansvarar för renoveringen. Kommunen gör så gott vi kan för att hjälpa entreprenören så att vi kan öppna Stenbron igen så snart som möjligt. I syfte att vårda den gamla bron har renoveringen genomförts med största försiktighet. 

Projektets status februari 2018

Under 2018 har vi gjutit borstad betong på bron, satt upp räcken i svart metall och monterat plattformar för belysning monterats (se bilder nedan). Delbesiktningar har gjorts av kanter och räcke. Ytbesiktning av betongen och slutbesiktning återstår.

Gamla Stenbron

Gjutning av betongunderlaget den 15 januari 2018. Foto: Niklas Eriksson

Räcke Stenbron Bengtsfors

Nya räcke på Stenbron. Foto: Niklas Eriksson 7 februari 2018

Strömbron är avstängd fram tills dess att renoveringen är klar. Brons skick och bärighet har säkerställts samtidigt som den nya ytbeläggningen lagts. Bron har även fått nytt räcke och belysningsfästen monteras just nu.

Under åren har det lagts ner ledningar och rör i bron som gjort att ytskiktet höjts och att räckena därmed blivit för låga ur en säkerhetsaspekt. Detta är en av anledningarna till Strömbrons behov av renovering. En annan del är att Strömbron, som är ett historiskt byggnadsverk, har ett viktigt symbolvärde som behöver bevaras. Därför är syftet också ett estetiskt lyft för Strömbron.

Företaget Anläggning & Betongteknik Konsult AB ska göra renoveringen som totalt kommer att kosta 3,7 miljoner kronor. 

Bron stängd under renoveringen

Medan arbetet med att renovera Strömbron pågår är bron är avstängd från och med mitten av augusti 2017 till och med brons färdigställande under 2018. Senaste målsättningen är att bron ska öppnas under april 2018, under förutsättning att besiktningar av bron gör att fler åtgärder behöver sättas in.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson