Bäckefors

Bild

Svart linje visar förslag till sänkt hastighet från 70 till 60 km/h. Grå markering visar förslag till sänkning från 50 till 40 km/h. För övriga vägar/gator som är markerade med blå/turkost föreslås en sänkning från 50 till 40 km/h.

Det kommunala gatunätet

Hastigheten på det kommunala gatunätet är generellt för hög, i många fall avsevärt högre än gällande 50 km/h. Bashastigheten föreslås sänkas till 40 km/h för att uppnå en sänkning av hastigheten. För vägsträckan mellan Bäckefors gamla skola och fram till Gamla Bruket föreslås 60 km/h, och inom
Gamla Bruket åter 40 km/h.

På Skolgatan förbi Bäckeskolan behålls 30 km/h.

Det statliga vägnätet

Det statliga vägnätet utgörs av väg 166 och väg 172. Väg 166 är nedsatt till 60 km/h på en sträcka i höjd mellan sjukhuset och förbi korsningen med 172. Även vägen förbi sjukhuset, väg 2216, är statlig, med
hastighet 50 km/h. Ingen ändring föreslås på de statliga vägarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson