Billingsfors

Bild

Svart linje visar förslag till hastighetssänkning från 80 till 60 km/h utanför tätbebyggt område. Röd linje visar en hastighetsökning från 50 till 60 km/h. Grå linje visar en sänkning från 50 till 40 km/h. Blå/turkos linje visar ett förslag till sänkning från dagen 50 till 40 km/h.

Det kommunala gatunätet

Hastigheten på det kommunala gatunätet är generellt för hög, i många fall avsevärt högre än gällande 50 km/h. Bashastigheten föreslås sänkas till 40 km/h för att uppnå en sänkning av hastigheten.

Det statliga vägnätet

Det statliga vägnätet utgörs av väg 164/172 (Stenebyvägen) vilken är utpekad som prioriterad väg för godstransporter.

Billingsfors samhälle är ett långt samhälle, över 3 km.  Varje dygn passerar 5000 fordon, varav cirka 600 fordon är tung trafik, genom samhället. Hastigheten är avsevärt högre än gällande 50 km/h. Från
Billingsforsborna har det förts fram starka önskemål om sänkt hastighet. En hastighetstavla, en så kallad hastighetspåminnare, som signalerar 50 km/h finns i båda riktningarna, norr och söder om Billingsfors centrum.

I Billingsfors föreslås att tillämpa principen 80-60-40-60-80, med 40 km/h på en 1,5 km lång sträcka från Loftmans backe till befintlig rastplats söder om Baståsvägen. 60 km föreslås från södra infarten till rastplatsen, 1 km och från Loftmans backe och 500 meter norrut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson