Dals Långed

Bild

Grön linje visar förslag till hastighetsökning från 50 till 60 km/h. Svart linje visar förslag till hastighetssänkning från 50 till 40 km/h. Blå/turkosa gator/vägar visar förslag till en sänkning från 50 till 40 km/h.

Det kommunala gatunätet

Hastigheten på det kommunala gatunätet är generellt för hög, i många fall avsevärt högre än gällande 50 km/h. Bashastigheten föreslås sänkas till 40 km/h för att uppnå en sänkning av hastigheten.

På Skyttevägen och Skolvägen förbi Ekhagsskolan och Ekbackens förskola behålls 30 km/h.

Det statliga vägnätet

2236 (Stenebyvägen och Enetsvägen) går rakt igenom Dals Långed. Väg 2238 går från Laxarby, via Baldernäsvägen fram till väg 2236 i Långbron. Väg 2218 startar vi Stenebyskolan och går över slussen i Mustadfors mot Mellerud. Väg 2236 har idag en varierande hastighet med 60-40-60 över Långbron,
från Kvarnskogen och österut gäller 50 km/h längs hela sträckan. På väg 2218
och 2238 gäller också 50 km/h.

För väg 2236 genom Dals Långed föreslås 40 km/h över Långbron och från Stenebyskolan, förbi centrum och fram till Ekerudsvägen. Däremellan föreslås 60 km/h.

För berörda delar av väg 2218 och 2236 föreslås en sänkning till 40 km/h.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson