Gustavsfors

Bild

Svart linje visar förslag till hastighetssänkning från 70 till 50 km/h.

Det kommunala gatunätet

I Gustavsfors bedöms bashastigheten 50 km/h kunna behållas på det kommunala gatunätet. På Bruksvägen föreslås hastigheten sättas ned till 20 km/h då vägen används av en stor mängd oskyddade trafikanter.

Det statliga vägnätet

Det statliga vägnätet utgörs av väg 172. Större delen av väg 172 har idag 50 km/h. Strax norr om infarten till Nästegårdsvägen övergår dock hastigheten till 70 km/h, även över bron och vidare norrut. Bron är smal, det saknas gångbana trafiksäkerheten är mycket dålig särskilt under sommarsäsongen då många går och cyklar över bron samt uppehåller sig på bron för att titta på utsikten över Dalslands kanal. Cirka 200 meter norr om bron passerar järnvägen med dressintrafik. Trafik norrifrån kommer med hög fart.

Hastigheten föreslås sänkas till 50 km/h även över bron och norrut över järnvägen (se svart markering på kartbild).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson